Belangenvereniging Aarlanderveen

De Gemeente hecht veel waarde aan de inbreng van de dorpsraden en belangenverenigingen in de wijken en kernen van de gemeente. De BVA vertegenwoordigt daarin de belangen van Aarlanderveen.

website: www.bvaarlanderveen.nl

Aankomende evenementen