Geldende coronamaatregelen


Weer bijna terug naar normaal vanaf 18 en 25 februari 2022
Gelukkig is alles bijna weer gewoon. In het Dorpshuis kan de bar nu weer open tot 1:00 en er hoeven binnen geen mondkapjes meer op. De anderhalve meter afstand is verleden tijd, evenals de vaste zitplaats. Kortom, het is weer bijna als vanouds. Vanaf 25 februari hoef je zelfs het CTB – de QR-code – niet meer te laten zien.
Er zijn echter mensen die tot een kwetsbare groep behoren en voor wie deze grote versoepelingen soms best een probleem kunnen vormen. Ook hen willen wij de gelegenheid geven om weer gewoon bij ons binnen te komen. Daarom vragen we aan iedereen met nadruk om mensen die wel graag afstand willen houden, die ruimte ook te geven.


Per 26 januari 2022 mag de bar open tot 22:00
Met ingang van 26 januari zijn de regels voor de horeca verder versoepeld. Voor ons betekent dat, dat de bar weer open kan. Tot 22:00 mogen onze gebruikers dus weer van hun consumpties genieten. Wellicht hebt u ook na 22:00 wel eens licht zien branden. In dat geval kan er een repetitie wat uitlopen. Ook willen mensen tegenwoordig weer graag vergaderen in het Dorpshuis in plaats van achter hun scherm. Dat mag binnen de geldende maatregelen gewoon.


Versoepelingen per 15 januari 2022
De versoepelingen die op 15 januari ingaan, geven wat meer mogelijkheden voor het verenigingsleven, zij het met wat randvoorwaarden. Dit houdt in dat de muziekverenigingen weer samen kunnen spelen. En ook andere verenigingen mogen weer van start met repetities, clubavonden, bijeenkomsten en dergelijke. Er komt dus weer wat leven in het Dorpshuis. Hoewel er geen vaste sluitingstijden gelden voor bijeenkomsten en repetities, moet de bar nog gesloten blijven. Deze valt namelijk nog onder de horecasluiting. Wij gaan met de (vaste) huurders in gesprek over wat er binnen de verruimde regelgeving wel kan en mag.

Natuurlijk gelden de basisregels. Aanvullend voor het Dorpshuis:
– Geen publiek bij uitvoeringen en andere activiteiten.
– Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend werkt voor de kunst- en cultuurbeoefening.
– Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig.
– Vanaf 13 jaar moet je een mondkapje op, ook als je zit, behalve als dat de activiteit belemmert (acteren, muziekmaken, zingen).
– Zingen is binnen en buiten toegestaan.
De volledige set regels staat op de site van de rijksoverheid. (klik hier)


Totale lockdown met ingang van 19 december
Met ingang van 19 december zijn alle groepsactiviteiten in het Dorpshuis vervallen als gevolg van de harde lockdown. Dus ook verplaatsen of inlassen van extra (muziek-)repetities in het weekend mag helaas niet meer, in elk geval tot 14 januari.
Het kan wel zijn dat je af en toe mensen in het Dorpshuis ziet rondlopen. DSS benut deze tijd van lockdown namelijk voor klusjes als klein onderhoud, het bijwerken van de muziekbibliotheek enz.


Geen georganiseerde activiteiten na 17:00
Tot nader aankondiging zullen alle groepsactiviteiten in het Dorpshuis om 17:00 moeten eindigen.


Update van de handreiking en 1,5 meter weer verplicht:
Sinds vandaag 23 november is het advies om 1,5 meter afstand te houden weer omgezet naar een verplichting. Dit geldt alleen als er geen controle van CTB (QR-code) plaatsvindt. Wij vragen nog steeds aan iedereen die in het Dorpshuis komt, om 1,5 meter afstand te houden tot mensen die dat prettiger vinden, ook al is er wel op CTB gecontroleerd bij die activiteit.
Dorps- en buurthuizen vallen hier en daar een beetje in grijs gebied bij de maatregelen. Daarom is er een handreiking Dorps- en buurthuizen opgesteld, om voor iedereen de regels wat duidelijker te maken. Inmiddels is hiervan een nieuwe versie geldig geworden naar aanleiding van de regels die per 13 november 2021 van kracht geworden zijn. De belangrijkste wijziging hierin vormen de gewijzigde openingstijden: de bar valt onder horeca en moet om 20:00 dicht. Evenementen, hoe bescheiden ook, moeten om 18:00 afgelopen zijn. Meer informatie in de Handreiking, versie 6.


Aanscherping 13 november 2021:
Met ingang van 13 november 2021 moet alle horeca om 20:00 sluiten. Dit geldt ook voor de bar in het Dorpshuis. Activiteiten kunnen vooralsnog doorgaan, maar helaas zijn er na 20:00 geen consumpties meer te krijgen.


Nieuwe maatregelen met ingang van 6 november 2021:
Het zal bijna niemand ontgaan zijn: met ingang van 6 november 2021 worden de geldende coronamaatregelen aangescherpt. Op de persconferentie van 2 november is onder meer genoemd, dat ook bij alle club- en verenigingsactiviteiten m.b.t. kunst en cultuur iedereen een geldige coronapas (= QR-code) moet laten zien. Dit geldt ook voor de verenigingsactiviteiten in het Dorpshuis, inclusief repetities en uitvoeringen. Het DSS-bestuur neemt hierover contact op met de vaste huurders, waar nodig. Wie vragen heeft, kan deze natuurlijk altijd stellen.
Wij houden de ontwikkelingen in de gaten, omdat voor dorps- en buurthuizen soms aanvullende afspraken worden gemaakt. Indien van toepassing, zullen we die hier vermelden met een link naar de officiële site.


Met ingang van 25 september 2021 gelden er nieuwe coronamaatregelen. Voor dorps- en buurthuizen zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op de regel dat altijd een CTB (corona toegangsbewijs) nodig is in een gelegenheid met een horecafunctie.

Een van de uitzonderingen is de volgende: “ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder C TB plaatsvinden in het buurthuis”.

Dit betekent dat een repetitie van bijvoorbeeld een muziek- of toneelvereniging kan plaatsvinden zonder dat van de aanwezigen een coronapas gescand hoeft worden. Pas als de bar open gaat en andere zaken dan koffie en thee geserveerd worden, moeten de aanwezigen een geldige QR code laten zien. Ook voor andere groepen of gelegenheden kunnen uitzonderingen gelden. Bij uitvoeringen met publiek is altijd voor alle aanwezigen een geldige QR code vereist.

Door deze aanpak hoeven we geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. Bovendien wordt het Dorpshuis goed geventileerd. Door dit alles kunnen we weer de normale capaciteit benutten. Wij doen wel een beroep op iedereen, om het gezonde verstand te blijven gebruiken, zolang de maatregelen nog niet volledig zijn opgeheven. Er zijn mensen die toch liever die afstand blijven houden – wij vragen met klem om diegenen dan ook de ruimte te geven.

Omdat er dus verschillende regels voor verschillende doelgroepen gelden, maken wij met elke gebruiker aparte afspraken.

Bron: 20210922-Handreiking-dorps-en-buurthuizen-bij-CTB.pdf


Aankomende evenementen